బలరాం-6

Posted on

శ్రీ లక్ష్మీ కళ్ళు అయితే మూసుకుంది కానీ నిద్ర పోలేదు.సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి వెళితే అది కూడా వేరే వాడి ఇంటిలో కాపురం చేసి వెళ్తే మొగుడు ఎలా చేస్తాడో అని ఆలోచిస్తూ ఉంది.కచ్చితం గా విలువ లేకుండా చేస్తాడని తెలిసి.రోజు మొగుడితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది కాబట్టి తన్ని ఎంత లూకువ గా చేస్తున్నాడో మొగుడి మాటలలోనే అర్థం అవుతుంది శ్రీలక్ష్మి కి.అదీకాక ఈరోజు మధ్యాహ్నం మరి నీచం గా మాట్లాడాడు.అది ఆలోచిస్తూ ఉండగా పక్కనే లేచి చూస్తున బలరాం నగ్నం గా ఉన్న శ్రీలక్ష్మి ని మొదటిసారి అందం గా కనిపించి చేతిని ఒక్కసారిగా పొట్ట మీద వేసి సన్ను ని నోట్లో కి తీసుకున్నాడు.శ్రీలక్ష్మి ఎప్పుడో మొగుడి దగ్గెరే వున్నప్పుడు ఇలాంటి అనుభవం ఉంది.

మళ్ళీ దాదాపు సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఒక మగవాడు తనతో సరసం ఆడుతున్నాడు.శ్రీలక్ష్మి సంతోషం.గా చేతిని బలరాం తలమీద పెట్టి జుట్టు లోకి వేళ్ళు పెట్టి మెల్లగా నిమురుతూ ఉంది.బలరాం ఇప్పిడు లేనంతగా చాలా సున్నితం గా ముద్దు పెడుతూ సళ్ళు చీకుతున్నాడు.బలరాం లో ఇంత బాగా చేసే టాలెంట్ ఉందని శ్రీలక్ష్మి కి తెలియదు.అనవసరం గా సంవత్సరం టైం వేస్ట్ చేసుకున్న అని అనిపించింది శ్రీలక్ష్మి కి.కాసేపు సళ్ళు చీకగానే శ్రీలక్ష్మి బలరాం ని లేపి కూర్చోపెట్టి తన వొళ్ళో ఎదురుగా కూర్చుని కాళ్ళు బలరాం కి రెండు వైపులా వేసి కూర్చుని బలరాం మడ్డ ని మెల్లగా పూకు లో దోపుకుని వుగటం స్టార్ట్ చేసింది.ఈ పొసిషన్ అంటే శ్రీలక్ష్మి కి చాలా ఇష్టం.పెళ్లి అయిన తర్వాత కొత్త లో.

మొగుడితో ఇలానే చేసేది.కానీ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వాడికి పొట్ట పెరిగి ఈ పొసిషన్ వల్ల కాల.మళ్ళీ ఇప్పుడే అదికూడా మొగుడికన్న రెండు మూడు అంగుళాలు పొడవు ఉన్నా మడ్డ తో శ్రీలక్ష్మి కి చాలా సుకం గా ఉంది.బలరాం కూడా మొదటిసారి చాలా సుకం గా ములుగుతున్నాడు.అలానే పైన ఒక 10 నిమిషాలు ఊగి రెండు సార్లు కారగానే శ్రీలక్ష్మి ఇక ఓపిక లేక వెనక్కి వాలిపోతుంటే బలరాం రెండు చేతులు నడుం.చుట్టూ పెట్టి ముందుకు లాక్కుని గట్టిగా వాటేసుకుని మళ్ళీ గట్టిగా దెంగుతాదు.శ్రీలక్ష్మి ని మొదటిసారి దెంగేప్పుడు వాటేసుకోవటం వలన శ్రీలక్ష్మి కి మనసులో దాగి ఉన్న బాధ మొత్తం ఒక్కసారిగా బయటకి వచ్చి ఏడుస్తూ బలరాం ని గట్టిగా వాటేసుకుంటుంది.బలరాం కి అర్థం కాక దెంగటం ఆపి శ్రీలక్ష్మి మొహం చేతుళ్లూకి తీసుకుని “ఏమినాదే…ఎందుకు ఎదుస్తున్నావ్”అని అడగగానే శ్రీలక్ష్మి ఏమి మాట్లాడకుండా మళ్ళీ బలరాం ని గట్టిగా వాటేసుకుంటుంది.

బలరాం మళ్ళీ అలానే దెంగుతూ శ్రీలక్ష్మి ని వెనక్కి పనుకూపెట్టి పైకి ఎక్కి చేస్తూ గొంతు మీద చెవులు కింద మెడ పక్కన కొరుకుతూ చేస్తుంటే శ్రీలక్ష్మి సుకం తట్టుకోలేక ,,,మూలుగుతూ ఉంటుంది.మధ్యలో ఒక్కసారిగా బలరాం మడ్డ లూపాలకంట దూపి ఊపుతుంటే శ్రీలక్ష్మి కి ఒక్కసారిగా భావప్రాప్తి వచ్చి తలా పక్కనే ఉన్న బలరాం.చేతి ని గట్టిగా పట్టుకుని మొహం చేతివైపు అదేం పెట్టి గట్టిగా కార్చేసుకుంటుంది.సుకం తో కళ్ళమ్మత నీళ్లు వచ్చి అవి బలరాం చేతికి తాకగానే “అస్సెయ్.. ఎందుకు ఎదుస్తున్నావ్ చెప్పవే ముందు,,లంజ దాన”అని అరవగానే మొదటి సారి శ్రీలక్ష్మి బలరాం తో చెప్పిన నీకు అర్థం కాదులే ర గాలి రౌడి వెధవ.నీకు బుర్ర ఉంటే కదరా నీకు నేను చెప్పేది అర్థం అవటానికి.”అని గట్టిగా అరుస్తుంది.అప్పటికే బలరాం కింద మొడ్డతో ఇస్తున్న సుకం అనుభవిస్తున్న శ్రీలక్ష్మి కి ఏమిమాట్లాడుతుందో తెలియకుండా ఉంది.

మాట అణా తర్వాత శ్రీలక్ష్మి కి తెలిసి ఇక ఈరోజు అయిపోయా.కచ్చితం గా కొడతాడు నన్ను వీడు ఇప్పుడు అని అనుకుంటూ భయపడుతుండగా ఆశ్చర్యం గా బలరాం శ్రీలక్ష్మి ని గట్టిగా వాటేసుకుని అలానే రెండు చేతులు వీపు కింద పెట్టి ఒక్కసారిగా బెడ్ మీద వెల్లికిలా పనుకుని శ్రీలక్ష్మి ని పైకి లాక్కని మడ్డ ని బయటకి కూడా తెయ్యకుండా అలానే పనుకూపెట్టుకుంటాడు.ఊహించని ఈ పరిణామం కి శ్రీలక్ష్మి ఆశ్చర్యంగా బలరాం ని చూస్తూ వాడి పైన ఊగుతూ మళ్ళీ కార్చేసుకుని అలానే బలరాం కళ్ళలోకి చూస్తూ ఉంటుంది.బలరాం శ్రీలక్ష్మి కళ్ళలోకి చూడకుండా పక్కకి తెప్పుకుంటు వున్నాడు.కానీ శ్రీలక్ష్మి అలానే తలా తెప్పకుండా బలరాం కళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటుంది కాసేపు .కనీసం కింద బలరాం.మడ్డ ని కూడా బయటకి తెయ్యకుండా.ఇంతలో బలరాం శ్రీలక్ష్మి మొహం వైపు తల తెప్పగానే ఒక్కసారిగా ఇద్దరి చూపులు కలిసి శ్రీలక్ష్మి ఇక ఆపుకోలేక అలానే బలరాం పెదాలను మూసివేసి ముద్దు పెడుతూ పైన కూర్చుని ఊగుతుంది.

శ్రీలక్ష్మి అలా చేసే సరికి అప్పటికే అరగంట నుండి దెంగుతున్న బలరాం శ్రీలక్ష్మి పూకులో.కార్చేసాడు.అసలే మధ్యాహ్నం కార్చకుండా మధ్యలోనే వెళ్లిపోవటం వలన ఇప్పుడు బలరాం పూకు నిండా కార్చేసాడు.అలసట తొంశ్రీఅలక్ష్మి బలరాం పక్కనే పనుకుని వేరే వైపు తిరిగి కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండి మాట కూడా బాధ తో సరిగా రాక అతి కష్టం మీద ఏడుపు దిగమింగుకుంటు బలరాం తో “నేను అప్పుడప్పుడు నీ దగ్గరకి వస్తూ ఉండవచ్చా”అని అడిగింది.బలరాం ఒక్కసారిగా శ్రీలక్ష్మి ని వెనక నుండి గట్టిగా వాటేసుకుని భుజం పై ముద్దు పెట్టగానే శ్రీలక్ష్మి బలరాం వైపు తిరిగి పెదాలని తన పెదాలతో మూసివేసి గట్టిగా వాటేస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *