గుంటకాడ నక్క – Part 1

Posted on

నాపేరు ప్రసాద్ ఇది నా సొంత అనుభవం ఈ సైట్ లో అందరూ వాళ్ళ సొంత కదలు రాస్తుంటే నాకు రాయలనిపించి రాస్తున్నాను ఇది తప్పో ఒప్పో చదివి మీరేచెప్పండి.మీకు ముందే చెప్పాను కద ఇది నా సొంత ఇంటిలోజరిగిన విషయాలు.మా అమ్మ నాన్న నేను ఉంటాం ఇంటిలో నాకు ఎందిమిదోవ తరగతిలో హెచ్ పి కొట్టుకోవడం తెలిసింది మామోలుగా కొట్టుకుంటే కొంతసేపటికి కారిపోయేది నాకు చాలా హాయిగా ఉండేది రాను రాను మా ఇంటిపక్కన ఉన్న ఆంటీలని తలచుకుంటూ కొట్టుకోవడం మొదలెట్టాను అలా ఊహించుకోవడం వల్ల అంతకుముందు కన్నా ఎక్కువ కారేది రాను రాను అదొక అలవాటుగా మారింది నేణు తొమ్మిదోవ తరగతిలో ఉండగా ఎందుకో తెలియదుకాని నా ద్రుష్ట్టి అమ్మ మీదకి మళ్ళింది ఏదోవకరకంగా అమ్మ సీక్రేట్ పార్ట్ చూడాలి అని అనిపించింది.మా అమ్మ గురించి చెప్పలేదు కదూ మా అమ్మ పేరు సుభద్ర చాలా బాగుంటుంది తెల్లటి తెలుపు.

38-32-40 సైజులు ఉండవచ్చు అప్పుడు. నా మనసులోకి అమ్మ వచ్చినప్పటినుండీ నేను మా డాబా పైకి వెళ్ళి కింద అమ్మ పని చేసుకుంటుంటే సీక్రేట్గా చూసేవాడిని ఏమన్న కనిపిస్తాయేమోఅని. నా ఆశా ఏమిటంటే కొంత మంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు పనిచేసుకూన్నాకా అటూ ఇటూ చూసి ఎవరూ లేక పోతే గబుక్కున లంగా ఎత్తి ఉచ్చ పోసుకుంటారు అలా అమ్మ చేస్తుందేమో అని ఆశగా ఎదురు చూసేవాడిని.కానీ నాకు ఎప్పుడూ అవకాశం రాలేదు ఎదో ఒకరోజు నా అద్రుష్టం పడుతుందని రోజూ ఎదురు చూసేవాడిని అలా కొన్ని రోజులు గడిశాయి ఒక రోజు నాన్న ఊరు వెళ్ళారు అమ్మ పక్క ఇంటి ఆంటీలతోకలిసి షాపింగ్కి వెళ్ళింది అప్పుడు ఇంటిలో నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను భీరువా లో నాకు తెలియనివి ఏమన్న ఉన్నాయేమో అని చూడడానికి భీరువా తెరిచాను

లోపల అర తెరిచి చూశాను అమ్మ నగలు డబ్బులు ఇంక చిన్న చిన్న వస్తువులు ఉనాయి అవి అన్నీ తెలిసినవే అందుకని ఇనకా ఏమన్న దొరుకుతాయేమో అని అన్ని అరలూ నెతుకుతున్నాను అమ్మ బట్తలు పెట్టిన అర నెతికేటప్పుడు చీరల అడుగున ఏమన్న పెట్టిందేమో అని అదుక్కు చేయి పెట్టి చూశాను చేతికి ఏదో తగిలింది ఏమిటబ్బా అని సరిగ్గా చూస్తే బ్రా నాకు ఒక్కసరే ఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోయింది అమ్మ బ్రా వెయ్యడం ఎప్పుడూ చూడలేదు అమ్మ ఇవి కూడా వేసుకుంటుందా?? అని అనుకున్నాను దానిని మంచం మీద పెట్టి నా సుల్ల బయటకి తీసి బ్రా కప్స్ నా సుల్ల కి తగిలించి కొట్టుకున్నాను ఇలా కాదు అని బ్రా ఒక దిండుకి పెట్టి వెనక్ ఔన్నా హుక్ పెతి కప్స్ లో గుడ్డలు కుక్కి అచ్చం సళ్ళు లా తయారు చేశాను అప్పుడు నా సుల్లని ఆ కప్స్ మీద పెట్టి అమ్మ సళ్ళకి తగిలిస్తునాను అని ఊహించుకుంటూ కొట్టుకున్నాను నాకు అంతకు ముందు ఎప్పుడూ లీనంత హాయిగా ఉంది అమ్మ వచ్చేస్తుందేమో అని బ్రాని ఎప్పుడూలా పెట్టేసి భీరువా వేసేశాను.

అమ్మ నాన్న పడుకునే గదిలో అరమారలొ ఎమన్న ఉన్నాయేమో అని నెతకడం మొదలు పెట్టాను నాన్నకి పాత కాగితాలు అన్ని ఒక అరమారాలో పెడతారు అందులో కొన్ని ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిలో ఏమన్న దాశారేమో అని నాకు అనుమానం వచ్చింది అందుకని ఒక్కొక్కటి తీసి చూడటం మొదలెట్టాను కొన్ని ఫైల్స్ తీశాకా ఒక పాత పైల్ ఉంది అది ఏమిటా అని తీసి చూశాను ఆ ఫైల్ లో పేపర్లో ఆర్టికల్స్ కట్చేసి పెట్టారు అవి ఒక్కొటి తీసి చుశాను నాలుగు పేపర్లు తీసినతరవాత వాత్నాయన కామ సూత్రాలు అని హెడ్డింగ్ ఉన్నా పేపర్ కటిగ్స్ ఉన్నయి. వాటిని చూసేసరికి నాకళ్ళి జిగ్ మన్నాయి వాటిలో ఏమి ఉంటుందో చదవాలి అన్న కుతూహలం పెరిగింది కామం అంటే ఏమిటి అది ఎలా మొదలవుతుంది అంటూ అన్ని విపులీకరించి రాస్తూనాడు ఒక్కోకటి చదువుతుంటే నా సుల్ల రాడ్ లాగా తయారైపోయింది ఈలోపు అమ్మ వాళ్ళు వచ్చి తలుపు కొట్టారు

నేను వెంటతే ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడివి అక్కడే పెట్టేసి నిదానంగా తలుపు తెరిచాను ఎంటి నిద్దర పోయావా అంది అమ్మ అవును అన్నాను.ప్రతీరోజూ అమ్మ మద్యానం భోజనాలు ఐపోయాకా పక్కన ఉన్నా ఆంటీల ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అలా ఈరోజు కూడా వెళుతుందేమో అని చూశాను బయటకి వెళ్ళి వచ్చారు కద అందుకని వెళ్ళలేదు ఆ తరవాత రోజు మద్యానం ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది నేణు వెంటనే తలుపులు వేసి నిన్న చదివిన కామ శాస్త్రం ఫైలు తీసి చదవడం మొదలు పెట్టాను దానిలో ఒక్కో పేజి చదువుతుంటే ఇంకా ఇంకా చదవాలని కుతూహలం పెరుగుతుంది ముద్దులు ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకోవాలి ఆడవాళ్ళకి కామ కేందాలు ఏమిటి ఆన్న టాపిక్ చదివాను నాకు ఇప్పటివరకూ తెలిసింది గోరంత తెలియాల్సింది కొండంత అని నాకు అర్దం ఐనది. ఈ విషయాలన్ని అమ్మ నాన్న చదివారా చదివి ఎందులో ఉన్నాటుగా చేసుకున్నారా?? అన్న అలోచన నా మనసులోకి వచ్చింది ఇవన్ని కలెక్ట్ చేసి ఒక ఫైలు కింద పెట్టరు అంటే చదవకుండా ఎందుకు ఉంటారు అని నాకు నేనే సమాదానం చెప్పుకున్నాను.ఐతే రోజూ అమ్మ ని ఇక్కద రాసిన విదంగా….

అహా ఆ ఊహ రాగానే నాకు కారి పోయింది ఫైలు మళ్ళి అక్కడ పెట్టేసి పడుకున్నాను.ప్రతీ రోజు అన్న కిందకుర్చుని తింటాం రోజు లానే ఆరోజు రాత్రికి కూడా అన్నం తినే టప్పుడు అమ్మ నాకు పెడుఇతుంది నేను అమ్మ వంక చూస్తున్నను అమ్మ ఒంగుని వడ్డిస్తుంటే పైట జారిపోయింది ఆహా అమ్మ సళ్ళు నా కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి జాకీటు లోనెక్ అందులోను అమ్మవి పెద్ద సళ్ళు అవి సగానికి పైనే దరిశనం ఇచ్చాయి వెంటనే అమ్మ పైట సరిచేసుకుంది చ ఇంకొంచెసేపు చూపిస్తే నీ సొమ్మేమన్న పోతుందా అని నా మనసులో అనుకున్నాను ఆరోజు రాత్రి పడుకున్నను కాని నిద్దర పట్టలేదు కళ్ళు మూసినా తెరిచినా అమ్మ సళ్ళే కనిపిస్తున్నాయి అమ్మ పైటకి పిన్ పెట్టదు అంతకు ముందు చల సార్లు పైట జారేది కానీ ఎప్పుడూ ఈరోజంత ఎగ్జైట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నేణు కొత్తగా కామ శాస్త్రం చదువుతున్ననను కదా నాలో కామ కోరికలు బుసలు కొడుతున్నాయి అందుకనే ఇలా అనిపిస్తుందనుకుంట.

ఆతరవాత రోజు అమ్మ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినతరవాత మళి కామ శాస్త్రం చదవడం మొదలెట్టాను అందేమిటోగానీ చ్దివేకొద్ది ఇంకా ఇంకా చదవాలనిపిస్తుంది నేను చదివే ప్రతీ విషయం లోనీ అమ్మని ఊహించుకుంటూ ఎవి చదివిన తరవాత అమ్మ ఏమి చేసిన్ ఉంటుంది అనుకుంటూ కొట్టుకుని కార్చేసు కున్నను. కొంచెం సేపటికే నాది మళ్ళి లేచింది నాలో కామ కోరికలు ఆ లెవల్ లో పుడుతున్నాయి అన్న మాట నాది లేచినవెంటనే నా అలోచన అమ్మ మీదకి వెళ్ళింది బోజనానికి ముందే అమ్మ స్తానం చేసింది అమ్మ విప్పిన బట్తలు ఉతికినట్టులేదు అన్న అలోచన వచ్చింది వెంటనే బాత్రూం లో చూశాను నా పంట పండింది అవి అక్కడే ఉన్నాయి ఆహా అని వాటిని బెడ్రూం లోకి తెచ్చాను అమ్మ జాకీట్ తీసి సళ్ళా కప్స్ కి మూద్ద్లు పెట్తాను ఇప్పటి వరకూ వీటిలో అమ్మ సళ్ళు ఉన్నాయిని తలుచుకుంటూ ముదులు పెట్టను అమ్మ సంక ఆనే చోట వాసన చూశాను చమ్నట వాసన రాకుండా సువాసన వస్తుంది ఓహో అమ్మ చమట వాసన రాకుండా ఫోవ్డర్ బాగా కోడుతుంది అన్న మాట అనుకున్నాను ఇంక అమ్మ లంగ తీసి మంచం మీద పరిచాను అమ్మ బల మైన తోడలు అద్భుతమైన పిర్రలు అమ్మ మదన మందిరాన్ని బయటవాడికి కనపడకుండా ఇదొక్కటే చూస్తూ వాటిని రాపిడి చేసింది అన్న అలోచన వచ్చింది ఇంక నా సుల్ల ఎగిరెగిరి పడుతుంది ఇంక నేణు ఆగలేక అమ్మ లంగాని పైనుండీ కిందకి కామం తో నిండిన కళ్ళతో చూశాను ఒక చోట చిన్నగా గెంజి మరకలా కనిపించింది ఏమిటా అని లంగా మొత్తం పరీక్షగా చూశాను ఇంకా రెండుమూడు చోట్ల అలానే ఉంది నిన్న చాకలి గెంజి పెట్టి ఉతికి ఉంటుంది అది సరిగా ఆరలేదు అనుకున్నను మళ్ళి ఒకసారి చూశాను అందులో ఒకటి అమ్మ ఈ లంగా కట్టుకుంటే సరిగ్గా అమ్మ మదన మందిరం ఉండే ప్లేసులో ఉంది దానిని అలా చూసేసరిలి నా ఆలోచన మారింది ఇది గంజి కాదా?? నాకు కారుతున్నటు అమ్మకి కూడా మదన గ్రుహ లోనుండి వచ్చిన రసమా?? అనుకున్నాను ఆ అలోచన రాగానే నా మన్సంతా అదోలా ఐపోయింది అదేమిటో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహల ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఆ మరకలు ఏమై ఉంటాయి అని తెలుసుకోవడానికి నాకు తెలిసిన అన్ని రకాలు గాను అలోచిస్తున్నాను ఇంక లాస్ట్ కి నేణు అమ్మ లంగా కట్టుకున్నాను సరిగ్గా నా సుల్ల లంగాకి ఆనే ప్లేసులోనే ఆ మరక ఉంది అంటే అది నా ఊహ నిజమేనా?? అని లంగా విప్పేశా అప్పటికే ఈ ఆలోచనలతో నాలో కోరికలు రగలడంతో నా సుల్ల నుండీ రసం కొంచెం కొంచెం బయటకి వస్తుంది అది నేను గమనిచలేదు నా రసం నేను గా వెళ్ళి అమ్మ లగాకి ఉన్న మరక పక్కన అంటుకుంది ఇంకా మరకలు ఎక్కదెక్కడ ఉన్నాయో అని చూస్తూ ఒక పదినిముషాలు గడిచాయి నేను ఉన్నదలో ఫేను తిరుగుతుంది ఆ గాలికి అమ్మ లగాకి అంటుకున్నా నా రసం ఆరిపోయి అప్పటి వరకూ నా ఆలోచనలకి బ్రేక్ వేసింది అది ఆరి సరిగ్గ అంతకుముందు ఉన్నా మరకలానే మారింది అంటే………

అమ్మ లగా మీద ఉన్నా మరకలూ ……… అమ్మ మదన రసమా??? అహాఆఆఆఆఅ ఊఊఊఊఒ హుహూహుహ్ అనుకుని ఆ మకలా మీద ముద్దులు పెట్టుకున్నాను నాకు ఇంకా ఆగటం లేదు అందుకని నా సుల్లని ఆ మరకల మీద పెట్టి ఊపుతూ ఎండిపోయిన అమ్మ రసాలని నా తడి రసాలతో కలిపాను ఇన్ని చోట్ల మరకలు ఎందుకు అయ్యాయి అని అనుమానం వచ్చింది వెంటనే ఆ లంగా మళ్ళి కట్టుకుని మంచం మీద పడుకుని చూశాను ఏమి తెలియటం లేదు అప్పుడూ వచ్చింది ఒక ఆలోచ్న నాన్న అమ్మని చేస్తున్నపుడు అమ్మ లంగా పైకి ఎత్తిఉంటుందా?? అని వెంటనే నేణు కూడా కాళ్ళు వెడల్పు చేసి లంగా పైకి ఎత్తి చూశాను నా ఊహ నిజమే నేణు చూసిన మరకలన్ని ఇప్పుడు ఒకచోటకి వచ్చాయి అంటే ఈ మరకలు ఒక్క మావే కాదు అమ్మ నన్న కార్చిన రసాలవి అను-కున్నను.

ఇంక నేణు ఆగలేక లగాకి అమ్మ మదన గ్రుహ ఎక్కడ తగులుతుందో అక్కడ నా సుల్లని తగిలిస్తూ కళ్ళు మూసుకుని అమ్మ ఆడతనం తగులుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ కొట్టుకుని కార్చేశాను వెంటనే ఆజాకీట్ లంగా తీసుకుని వెళ్ళి బాత్రూం లో పడేసి వచ్చి పడుకున్నను కొంతసేపటికి అమ్మ వచ్చింది నా మనసులో చాలా అలజడిగా ఉంది.అలా అలా కొన్నీ రోజులు గడిశాయి ఈలోపు నా 10వ తరగతి అయిపోయి మా ది పల్లెటూరు కావడం తో మా దగ్గరలో భీమవరం ఉంది అక్కడ ఇంటర్ జాయిన్ అయ్యాను రోజు తిరిగితే చదువు సంక నాకి పోతుందని నన్న నన్ను హాస్టల్ లో పెట్టారు. హాస్టల్ మెస్స్ లో వంటచేసేవాళ్ళూ ఇంక పని వాళ్ళు అంతా ఆడవాళ్ళే అదీ ఆంటీస్ అబోవ్ 40 యియర్స్ అందులో ఒకళిద్దరు బాగుండేవాళ్ళు వాళ్ళని చుసి నాలో కోరికలు పురి విప్పాయి అలా కొన్ని నెలలు గడిచిన తరవాత ఒక రోజు రాత్రి బాగా దాహం వేసి నిద్దర మెలుకువ వచ్చింది చూస్తే మా రూం లో నీళ్ళు ఐపోయాయి సరే మెస్ లోకివెళ్ళి తాగుదాం అని అక్కడకి వెళుతున్నాను మెస్ దగ్గరకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఇంక లైట్స్ వెలుగుతున్నాయి అదేంటి వీళ్ళు ఇంకా పడుకోలేదా?? అనుకుని ఇంకొంచేం దగ్గరకి వెళ్ళాను అక్కడ మా కాలేజి ఓనర్స్ (మా కాలేజి ఐదుగురు కలిసి పెట్టారు) వాళ్ళ మాటలు వినిపించాయి ఈ టైంలో వీళ్ళు ఇక్కడేమి చేస్తున్నారు అని నేను మెల్లగా పక్కనుండీ తొంగిచూశాను అప్పటివరకూ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ద్రుశ్యం చూశాను మా మెస్ లో ఉండే ఆంటీలు మా కాలేజి ఓనర్స్ కి మందు పోస్తున్నారు వాళ్ళు తాగుతున్నారు వీళ్ళేంటి ఎలా అనుకున్నను కొంచెసేపటికి వాళ్ళ మందు ప్రోగ్రాం ఐపోయింది వాళ్ళల్లో ఓకడు మెస్ ఆంటీలని దగ్గరకి లాకుని ముద్దు పెట్టాడు అదేమి కొత్త విషయం కాదు అన్నట్టుగా ఆ ఆంటీ నవ్వుతుంది మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆంటీలని ముద్దులు పెడతం మొదలెట్టారు ఎప్పటి నుండో ఎదురు చూస్తున్నా లైవ్ దెంగులాట చూడాలన్న నా ఆశ ఈరోజు తీరేటట్టుగా ఉందని నాలోనేణు చాలా సంతోషపడ్డాను ఓనర్స్ అందరికి మందు మత్తు బ్వాగా ఎక్కింది వాళ్ళు మెస్ ఆంటీలని కఔగిలించుకుని నలిపేస్తున్నారు నేను కన్ను ఆర్పకుండా ఆ సీన్ చూస్తున్నాను కొంచెసేపటికి ఒక ఆంటీ గదిలోకి వెళదాం పదండి లేక పోతే ఇక్కదే దెంగేటట్టుగా ఉన్నారు అంది. మిగిలిన ఆంటీలు కూడా నిజమే గదిలోకి పదండి అన్నారు.

ఓనర్స్ని ఆంటీలు నిదానంగా నడిపించుకుంటూ ఆఫీసు రూం పక్కన రెండు గదులు ఉంటాయి. వాటి వైపు వెళుతునారు. చ ఇక్కద దెంగులాడుకుంటీ బగుండేది. అక్కడ చూడట కుదురుతుందో లేదో అనుకున్నను. కొంచేసేపటికి అందరూ ఆ గదులలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేశారు. నేను నిదానంగా ఆ గదుల దగ్గరకి వెళ్ళి లోవల సీన్ చూడటానికి ఎక్కడనుడీ చుడాలి అని అంతానెటికాను కానీ ఏమి లాబం లేదు కిటికిలు కూడా వేసేసి ఉనాయి అది ఎ సి రూంస్ కావడంతాఓ ఆని బంద్ చేసి ఉన్నాయి చీ నీ యమ్మ ఈరోజన్న చూద్దం అనుకుంటే కుదిరి చావలేదు అనుకుని తిట్టుకుంటు నా రూం లోకి వెళ్ళి పడుకున్నాను కానీ నిద్దర పట్టలేదు ఎలా ఐనా మెస్ ఆంటీలని నగ్నంగా చూడాలి కుదిరితే వీళ్ళ దెంగులాట చూడాలి అనుకుని మళ్ళి ప్రయత్నించాను ఏదోవొక మార్గ ఉందేమోఅని కానీ లాభం లేదు ఒక కిటికి దగ్గరకి వెళ్ళేసరికి లోపల మూలుగులు మాటలు వింపించాయి. చుడటానికి ఎలాగు అద్రుస్టం లేదు కనీసం విందాం అని అక్కడే ఉండి లోపల సౌండ్స్ విన్నాను లోపల హహహహహ్హ్ ఊఊమ్మ్మ్మ్మ్హుష్ ష్ష్ ష్హ్ష్ హుష్ హా దెంగర దెంగు అబ్బ అది అది కొట్టు కొట్టు బలేదెంగుతున్నావు రా అబ్బా హుష్ హుష్ స్స్స్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్ అదీ కొత్తరా దెంగు దెంగు నా గుల తీర్చరా హుహుహూహుహు అంటూ అరుస్తుంది ఒక ఆంటీ మిగిలిన ఆంటీల మాటలు ఏమి వినపడటంలేదు ఈ ఆంటీ వాళ్ళ మంచం కిటికి కి దగ్గరగా ఉండి ఉంటుంది అనుదుకే నాకు వాళ్ళు చేసే సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఏలోపు ఒక మగ గొంటు అది మా ప్రిన్సిపాల్ ది ఆబ్బా ఏమున్నవే మొన్న వాచ్చి పని ఉందా అని అడిగినప్పుడే నీ అందం చూసి పిచ్చెక్కి పోయానే ఎప్పుడెప్పుడు దెంగుదామా అని ఎదురు చూశాను ఈరోజుకి కుదిరింది రా నియమ్మ నీ పూకు ఈరోజు పగల దెంగుతా అంటున్నాడు ఈలోపు ఇంకో గొంటు అంతపని చేయకురోయ్ నాకు కూడా దీనిమీద పిచ్చ కోరిక ఉంది నీది ఐపోతే నేను మొదలెడతా దీనిని దెంగటం అన్నాడు మొడలేడతాకి అవ్వాలా ఏంటి ఏది నీది ఇలా అదించు ఈలోపు చీకి పెడతాను అంది ఆంటీ అయ్యబాబోయ్య్య్ కొత్త ఆంటీ ఇద్దరితో దెంగించుకోవడానికి రడీ అయ్పోయింది అనుకున్నాను.

మొన్నీమద్యే ఒక ఆంటీ జాయిన్ అయ్యింది చాలా బాగుంది వయసు 40 లోపే ఉంటాయి మంచి రంగు పెద్ద పెద్ద సైజులు మా ఫ్రెడ్స్ అంతా దానిని చూసి సొల్లు కార్చుకునే వాళ్లం ఇదేమో డైరక్ట్గా ఓనస్ని లైన్లో పెట్టి ఏకగా ఇద్దరితో ఒకేసారి మొదలెట్టేసింది ఇది మామోలుది కారిఉ అనుకున్నను ఈలోపు ఆ సౌండ్స్ ఇంకా పెరిగాయి ఈసారి మాటలు లేవు మూలుగులు గట్టిగట్టిగా ఇంకా గాలి పీచుకుంటున్నా సౌండ్స్ సౌండ్స్ వస్తునాయి అంటే ఆంటీకి కిందనుండి ప్రిన్సిపాల్ గాడు పైనుండీ ఇంకొడు దెంగుతునారన్నమాట. నోటిలో సుల్ల ఉండేసరికి మాటలు బదులు మూలుగులు వస్తున్నాయి ఈలోపు ఎవరో తలుపు తీసిన సౌండ్ ఐతే నన్ను అక్కడ చూసే చపేస్తారు అని నిద్దానంగా నా రూం లోకి వెళ్ళి పడుకున్నాను కళ్ళు మూసినా తెరిచినా కొత్తా ఆంటీ రూపమే కనపడుతుంది అంత బాదున్నా ఆంటీ ఇద్దరితో అన్న ఊహ రాగానే నా సుల్ల లేచిపోయింది మా ఫ్రెండ్స్ అంతా నిద్దరలో ఉనారు సరేలేని ఒకసారి కొట్టుకుని నా సుల్లని సాంతిపచేయడానికి ప్రయత్నిచాను ఆ ఆంటీ మహత్యంతో నాకు కారిపోయినా సుల్ల మాత్రం రాడ్లా అలనే ఉండి పోయింది ఇంక చేసేదిలేక పడుకున్నాను ఎప్పుడూ నిద్దర పట్టిందో నాకే తెలియదు తెల్లారి స్తడీ అవర్ కి అందరూ లేచి నాన్ను లేపారు ఏంటిరా అలా నిద్దర పోతున్నావ్ ఆ ట్యూటర్ గడు వచ్చాడంటే కొడతాడురా బాబు లెగు అన్నారు మా రూం మెట్స్ నేణు చాలా భారం గా లేచాను ఏ రాత్రంతా నిద్దర పట్టలేదా?? ఆనారు మా ఫ్రెండ్స్ నేణు రాత్రి జరిగింది చెప్పాను నా మాటలు విన్న వాలందరూ షాక్ తినారు నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా లేక కలగన్నావా?? అన్నారు

One thought on “గుంటకాడ నక్క – Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *