అది నేను చదువుకునే రోజుల్లో జరిగింది. నేను వైజాగ్ లో రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుకునే టైం లో జరిగింది. నా పేరు సుభాష్ మాది గాజువాక

హాయ్ నా పేరు శర్మీల, నా తమ్ముడు ప్రవీణ్ నాకు నిన్న ఒక కథ చెప్పాడు. అది మీకు వాడు చెప్పినట్టు చెప్తాను. నా పేరు ప్రవీణ్,

మోడ్రన్ ఫ్యామిలీ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 2 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ నెంబర్ 2చదువుతున్న. రాము రాణి ఇద్దరు కలిసి ఇంటికి చేరుకున్నారు ఇద్దరూ భోజనాలు