శ్రీలక్ష్మి నే కాక రామారావు కూడా తనకి ఏమి అర్థం కాక అలా చూస్తూ ఉంటాడు…వయసు మీదపడటం వలన రామారావు కి ఏమి గుర్తు కూడా లేదు..ఎప్పుడో

అవి నా B.tech చదువుతున్న రోజులు. ఏంటో నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి సెక్స్ పిచ్చి. ఇప్పడివరకి ఎన్ని సార్లు కొట్టు కున్నానో నాకే తెలీదు. ప్రైమరీ స్కూల్

బలరాం నేరుగా హుందాయ్ షోరూం కి వెళ్ళగానే అక్కడివాళ్ళు బలరాం ని చూసి కొంచం భయపడ్డాడు.అవేమి పట్టించుకోకుండా శ్రీలక్ష్మి మేనేజర్ దగ్గెరకు వెళ్లి కార్ కొనాలి అని

బలరాం తనని గట్టిగా వాటేసుకోగానే శ్రీలక్ష్మి ఆకలి గున్న పులి లాగా బలరాం మీదకి ఎక్కి గట్టిగా ముద్దులు పెడితు ఒక చేత్తో మడ్డని పట్టుకుని ఊపుతుంది.తన

శ్రీ లక్ష్మి భయం భయం గ వెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చుస్తే చికెన్ లేదు.టైం అప్పటికే 9 ఆయిన్ది.ఇప్పుడు బయట చికెన్ దొరకదు కూడా.కానీ ఇంటి