నా వయసు 42. నా భార్య వయసు 36. నా భార్య కు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆమె పేరు దయ వయసు 38. నా భార్య

మాదికర్నూలు నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఆంటీ పేరు శిరీష చాలా హాట్ గా ఉండేది తన భర్త జాబ్ చేసేవాడు నెల లో 10రోజులు