అది నేను చదువుకునే రోజుల్లో జరిగింది. నేను వైజాగ్ లో రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుకునే టైం లో జరిగింది. నా పేరు సుభాష్ మాది గాజువాక

హాయ్ నా పేరు శర్మీల, నా తమ్ముడు ప్రవీణ్ నాకు నిన్న ఒక కథ చెప్పాడు. అది మీకు వాడు చెప్పినట్టు చెప్తాను. నా పేరు ప్రవీణ్,

ప్రియమైన dokfilms.ru పాఠకులారా! నేను ఈ మధ్యనే ఈ సైట్ ని చూసాను. కొన్ని స్టోరీస్ చదివాను. నేను నాకున్న ఒక అనుభవం మీతో పంచుకోవలనుకుట్నున్న. నా