ఈ స్టోరీ సునీత పెద్ద గుద్దలు-1 కి కంటిన్యూ చేస్తూ రాసిన పార్ట్ కాబట్టి మొదటి పార్ట్ చదవవలిందిగా కోరుతున్నాను. మొదటి పార్ట్ లో చెప్పినట్టుగానే ఫ్రెష్

ఫ్యామిలీ ఎఫైర్స్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 11 మెల్లగా మంచం మీదకి ఎక్కిన తరువాత సంతోష్ ప్రియ రెండు చేతులు పట్టుకుని పైకి లాగి తన రెండు చేతులతో