హాయ్ అండి నా ఫస్ట్ రియల్ కథ 2 మంత్స్ బాక్ జరిగింది ఫస్ట్ టైం రాస్తున్న ఏమైనా పొరపాటు లు ఉంటే మన్నించి feedbAck ఇవ్వగలరు

నా పేరు ఆయుష్ నా వయస్సు 14 నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో 1,2,3 పార్ట్ లో చెప్పాను కదా 9th క్లాస్ లో నేను స్కూల్