పక్కింటి అక్కని ప్లాన్ చేసి దెంగాను part 1

Posted on

నాపేరు ప్రవీణ్ ఇది నా లైఫ్ లో జరిగిన స్టోరీ …నేను అప్పుడు బ్యాచిలర్ ని . 26 ఇయర్స్ ఏజ్ . మా పక్క ఇంట్లో ఒక అక్క ఉండేది ఏజ్ ౩౦ ఉంటాయి . పేరు కీర్తి ( పేరు మారింది ). హైటూ 5 .7 ఫీట్ ఉంటది . తనని ఎప్పుడు చుసిన న మొడ్డ లేస్తుంది . కానీ సమయం కోసం ఎదురుచూశాను . ఎప్పుడు అవాకాసేం రాలేదు. నేను తనతో ఫ్రెండ్లీ గ ఉంటాను. తాను కూడా ఫ్రెండ్లీ గ ఉంటుంది . ఎప్పుడు నేను దైర్యం చేసి అడగలేదు ఫ్రెండ్షిప్ పోతుందని . వాళ్ళకొడుకు ,నేను ఎప్పుడు గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళం . ఒక రోజు వాడి తో పందెం కట్టి 2000 గెలిచాను . తిరిగి ఇవ్వలేదు . వాళ్ళ అమ్మ నేను మోసం చేసి చిన్న పిల్లాడిని చేసి డబ్బు కాజేసాను అని నన్ను తిట్టింది . వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఛాలంజ్ చేస్తూ నాదగ్గరికి వచ్చింది

కీర్తి : నేను ఆడతను . దమ్ముంటే నాపైన గెలవమను చూస్తాను. చిన్న పిల్లలపైనా గెలవటం కాదు. అనుకుంటూ న దగ్గరకు వచ్చింది.
నేను: ఆలా ఎమ్మెలేదు అక్క. ఇద్దరం ఆదాము వాడు ఓడిపోయాడు. నేను గెలిచాను . వాడి దగ్గర డబ్బులు అయిపోయాయి.
కీర్తి: ఐతే na తొనాడు .గెలువు.
నేను: అక్క … నేను నీతో ఆడలేను డబ్బులకు.
కీర్తి: ఎందుకు?
నేను: నువ్వు కోపం లో ఉన్నావు. పైగా నేను తప్పు చేశాను అన్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నావు అందుకే ఇది కరెక్ట్ టైం కాదు.
కీర్తి: లేదు నాతో ఇప్పుడే ఆడాలి ..లేదంటే గెలిచినా 2000/- రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చేయ్.
నేను: adela కుదురుతుంది?
కీర్తి : నువ్వు మోసం చేసి గెలిచావ్ . చిన్నపిల్లలా దగ్గర. నేను: కావాలంటే నువ్వు ఆడీ గెలిచి తీసుకో . కానీ ఒక కండిషన్.
కీర్తి: ఏంటది?
నేను: ఒక్కక గేమ్ 5౦౦/- రూపాయలు . కానీ మీరు డబ్బులకు ఆడకూడదు. గెలిస్తే నేను 5౦౦ రూపాయలు ఇస్తాను ఓడితే నేను చెప్పినట్లు మీరు చేయాలి ఒకనా?కీర్తి: అంటే? నాకు అర్ధం కాలేదు
నేను: నేను చెప్పింది మీరు చేయాలి
కీర్తి : నువ్వేం చెపుతావ్?
నేను: అది గెలిచాక చెప్తాను
కీర్తి :కొండ మీద కోతిని i తీసుకు రమ్మంటే ఎలా తెస్తాను?
నేను: మీరు చేయగలిగిందే అడుగుతాను ?
కీర్తి: ముందే చెప్పు?
నేను: మీ వొంటి మీద ఒక్కొక బట్ట అడుగుతాను . మీరు ఇవ్వాలి . ఓకేనా ?(పక్కనే వాళ్ళ కొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు) . చాల కంగారుగా మొఖం పెట్టింది .

కీర్తి: నేను నీకంటే పెద్ద దాన్ని . పైగా చిన్న పిల్లల ముందు ఏంటి ఇలా ? నేను: యిలా అయితే నేను ఆడతను . లేదంటే ఆడాను . నాకు ఆటలో మజా ఉండాలి చాల సేపు అలచించింది .
హరి: వద్దమ్మా అన్న మంచోడు కాదు .
కీర్తి: చాలాకోపంగా ఆడతను . కానీ నేను మొత్తం డబ్బులు గెలిచాక నువ్వు బట్టలిప్పి తిరగలి మా అందరిముందు ఓకేన?
నేను: మీకు ఓకే ఐతే నాకు ఒకే అక్క. … కానీ నేను మాత్రం న్యాయంగానే గెలిచాను . నువ్వు న్యాయం గానే గెలవాలి .
కీర్తి: (కొంచం ఆలోచించింది ). ఈ గేమ్ మనం ఒక రూమ్ లో ఆడాలి . నా కొడుకు ,వాడి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉండకూడదు .
నేను: నాకు ఓకే ఇద్దరం నా బెడ్ రూమ్ లోనికి వెళ్ళినాము . అక్కడ స్టార్ట్ చేసాము.
ఫస్ట్ గేమ్ : నేను ఓడిపోయాను 5౦౦/- రూపాయలు ఇచ్చాను
రొండో గేమ్: కీర్తి i ఓడిపోయింది కీర్తి చాల భాధగా తన సారీ తీసేసింది .
నేను అది బయటకు విసిరేసాను . వాళ్ళ కొడుకు చూస్తాడు అని . తాను వద్దు వద్దు అని చెప్పింది . నేను మాత్రం ఇది గేమ్ కండిషన్ లో లేదు అని చెప్పను . మూడో గేమ్ : నేనే గెలిచాను కీర్తి: తన జాకెట్ తీసింది . కానీ బ్ర లోపల వేసుకుంది
నేను: అక్క సారీ … ఎం చేస్తాము . తప్పదు అన్నాను
నాలోగో గేమ్ లో నేనే గెలిచాను కీర్తి: నేను బ్ర తీస్తాను బాత్ రూమ్ లో ( అని చెప్పి బాత్ room లో కి వెళ్ళింది) . బ్ర తీసేసి లంగాను పైకి ఎత్తి కట్టుకుంది .
అయిదో గేమ్ : నేనే గెలిచాను .
కీర్తి : ప్రవీణ్ , ప్లీజ్ లంగా మాత్రం తీయలేను ..అర్థం చేసుకో.
నేను: అక్కా… ఇప్పటి వరకు ఫెయిర్ గానే కదా ఆదాము . మరి ఇప్పుడేంటి సడన్ గ రూల్ మార్చావు? కీర్తి: నువ్వు చూడకూడదు ర … నన్ను
నేను : ఎందుకు ?
కీర్తి: అర్థం చేసుకో ..
నేను: ప్లీజ్ అక్క … నువ్వు అర్థం చేసుకో . నేను గెలిచాను. మరి నాకు ఏంటి ?
కీర్తి: నీకు ఏంకావాలంటే అది ఇస్తాను కానీ నన్ను ఇప్పుడు వదిలేయ్ ప్లీజ్…
నేను: ఐతే అడుగుతాను కాదు అనకూడదు ఓకే న ?
కీర్తి: నను ఇప్పుడు లంగా ఇప్పమానకుండా ఏమైనా అడుగు ఇస్తాను . ఓకేనా ?
నేను: ప్రామిస్ చేయి అక్క
కీర్తి : ప్రామిస్
నేను : శివుని పైన ప్రామిస్ వేయి ( తాను శివ భక్తురాలు )
కీర్తి: ప్రామిస్ రNenu: శివుని పైన ప్రామిస్ వేసావు . కాదు అంటే నికేమంచిది కాదు
కీర్తి: సరే ర చెప్పు నేను: నువ్వు లంగా ఇప్పనవసరం లేదు కానీ …
కీర్తి: చెప్పు
నేను : ఒకే ఒక్క ముద్దు కావాలి
కీర్తి: (చాల సేపు తర్వాత … బాగా అలోచించి ) సరే కానీ ఎవ్వరికి చెప్పకు . ఒక్కటంటే ఒక్కటే .( అంటూనే బ్ర అందుకో బోయింధీ) .
నేను: థాంక్స్ అక్కా .. కానీ
కీర్తి: చెప్పారా
నేను: నాకు నువ్వు లంగాలో ఉన్నపుడు మాత్రమే కావాలి . ఇంకేం వేసుకోకూడదో . ఇప్పుడేకావాలి … ప్లీజ్
కీర్తి : (కొంచం సేపు అలోచించి ) సరే రా . పెట్టు ( అంటూ బెడ్ పైన కూర్చుంది )
నేను: అక్క … నాకు ముద్దు కావాలి అన్నాను కానీ పెదాలపైన కాదు.

కీర్తి: మరి ఎక్కడ ?
నేను: చెప్తాను నువ్వేఎం అనకూడదు ..
కీర్తి : అనను.
నేను: లంగా లోపల కిస్ చెయ్యాలని ఉంది
కీర్తి: వద్దురా … ప్ల్స్
నేను: శివుని పైన ప్రామిస్ వేశావు .
కీర్తి : సరే రా అని లంగా పైకి ఎత్తింది .
నేను: వెంటనే నా ఫేంట్ విప్పేసి బెడ్ పైకి వెళ్ళాను
కీర్తి: ఫాంట్ ఎందుకు విప్పావురా ? ఎం చేస్తున్నావ్ ర ?
నేను:న మొడ్డ తో లంగా మధ్యలో కిస్ చేస్త్ను అక్క?
కీర్తి: ఒరేయ్ నువ్వు చిన్న పిల్లాడివి అనుకున్నాను కానీ … నువ్వెంత్ర ఇలా చేస్తున్నావ్?
నేను: లేదక్కా … నిన్ను ఎప్పుడు చుసిన నా మొడ్డ 9౦ డిగ్రీలు లేస్తుంది . ఆ నొప్పి పోవాలంటే ఒక్క సరైన అక్కడ పెట్టాలని ఉందక్కా. . . ఎప్పుడు నువ్వు చీరలో నాకు కనిపించిన నా మొడ్డలో నొప్పి అక్క. . ఇన్నాళ్లకు నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది . అనుకూ అడిగాను అక్క.. ప్లీజ్
కీర్తి: ఒరేయ్ నువ్వు నా ఒంటిపైనా ఎక్కడైనా ఏమైనా చేసుకోరా కానీ ఆ ఒక్కటి వదిలేయ్ రా ప్లీజ్
నేను: ఏ ఒక్కటి అక్క ?
కీర్తి : అదేరా… ఎలా చెప్పాలి నీకు ?
నేను : నేను ని తొడల మధ్యలో ఒక్క 5 మినిట్స్ పెట్టి తీసేస్తాను అంతే అక్క … నిన్ను చుస్తే నాకు అక్కడే చూడాలి అని న మొడ్డ అక్క పెట్టాలి అనేదే న కోరిక .
కీర్తి: కావాలంటే చుడు రా … కానీ అది పెట్టకు ?
నేను: లేదక్కా … న కోరిక తీర్చు లేదంటే వెళ్ళిపో … శివుని మీద ప్రామిస్ చేసావ్ గ అంత ఆయనే చూసుకుంటారు .
కీర్తి: సరే కానీ … పైపైన ఆలా కిస్ చేసినట్టు తగిలించి తీసేయాలి ఓకేనా ?
నేను: లేదక్కా … ఒక్క సరే గా.. బాగుంటే నేను అలానే వుంచుతాను ఒక 5 మినిట్స్ ప్లీజ్ అక్క .
కీర్తి: ఓకే లే … అంత కంటే ఒక్క సెకెన్ కూడా ఎక్కువ వద్దు ఓకేనా ?
నేను: చాల థాంక్స్ అక్క . నా డ్రీమ్ ఫుల్ ఫిల్ చేస్తున్నావు
కీర్తి: సరే రా (అని బెడ్ పైన పడుకుంది
)నేను: అక్క ని లంగా నడుము వరకు దించవా ? నేను ని పల పీకలు చూస్తూ న మొడ్డ లంగాలో పెడతాను ప్లీజ్…
కీర్తి: లంగా నాద విప్పి కిందకి పెట్టింది ..( నా జీవితం లో చూస్తానో చూడనొ అనుకొని సౌందర్యం కళ్ళముందు కనిపించింది . తన సళ్ళు చాల స్టిఫ్ గ కనిపిస్తున్నాయి , నిప్పీల్స్ లేత బ్రౌన్ కలర్ లో నిక్క బొడుచుకొని ఉన్నాయ్ , లంగా తొడల వరకు లేపి ఉంది )
నేను: అక్క ని పళ్ళు చాల బాగున్నాయి
కీర్తి: సరే లేరా తొందరగా కానీ కీర్తి తొడలు సపరేట్ చేసి నేను తన కాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని న మొడ్డని తన లంగా లోపలి పంపించాను , అలా ముందుకు వెళ్ళాను . తాను కళ్ళు ముకుంది .

నేను: అక్కా …
కీర్తి: ఏంటి?
నేను: ఇదేనా ?
కీర్తి : ఏంటి?
నేను: అదే అక్క … ని ….ని …ని
కీర్తి: చి … ఆపు . అక్కడే ఆపు
నేను: అక్క చాల వెచ్చగా ఉండక్క. ఇంకొంచం ముందుకి వెళ్ళాను ?
కీర్తి: వద్దురా…
నేను: నాకు ఇంకా కొంచం ముందుకు వెళ్లాలని ఉందని పుష్ చేశాను .
కీర్తి: చాలు … నిది నాకు తగిలింది
నేను: ఏంటక్కా ? …
కీర్తి: తీసేయరా ఇంకా చాలు .. ఇంకా ముందుకు వెళితే నేను తట్టుకోలేను ?
నేను: ఇంకా ముందుకు వెలోచా అక్క ?
కీర్తి: వేళ్ళ కూడదు రా
నేను: ఎందుకు అక్క?( అంటూ నే గట్టిగ పుష్ ఇచ్చాను అంతే న మొడ్డ పైన తోలు వెనక్కి వోచి తెప్పి ఒక్కటే లోపలికి వెళ్ళింది)
కీర్తి: అబ్బా … ని మొడ్డ చాల పెద్దది రా పెట్టింది చాలు నేను తట్టుకోలేను. ఇంక ముందుకి వేళ్ళకు తీసేయరా ఇంకాప్లీజ్..
నేను: ఇంకా ముందుకి వెళ్ళొచ్చా అని ఇంకో పుష్ ఇచ్చాను … అంతే న మొడ్డ అంత లోపలి వెళ్ళిపోయింది .
నేను : అక్క … ఇక్కడ ఏముందో తెలీదు కానీ చాల బాగుంది అక్క
కీర్తి: ఆ ఆ ఆఅహ్హ్హ్ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ చాలురా తీసేయ్
నేను: అక్క … సరే తీసేస్తా (అని వెనకకి లాగాను కొంచం అంతే స్వర్గం లో తేలినట్టు ఉంది )
నేను: అక్క నాకు చాల బాగుంది నేను వెనకకు తిస్తె .. అని ముందుకు తోసి వెనక్కి తీసాను … అంతే
కీర్తి : ఒరేయ్ ఒరేయ్దునకకు అనవద్దురా…ఆహ్హ్ ఆహ్ ఆహ్ అహ్హ్ ఛాఛ్చి పోతున్న .
నేను: అక్క ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నాకు మాత్రం స్వర్గం ల ఉంది అక్క …

కీర్తి: ఇంకా చాలు ఆపేయ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆ ఆ ….
నేను: అక్క నిన్ను ఇప్పుడు వదిలితే మల్లి నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వవు అని మల్లి లాగి గట్టిగ గుద్దను . అంత్య్
కీర్తి: ఒరేయ్ నన్ను మా అయన కూడా ఇంత గట్టిగ దెన్గలేదురా …
నేను: అక్క … “దెంగడం” అంటే ఇదేనా ? చాల బాగుంది అక్క
కీర్తి: నేను కోచింగ్ ఇస్తున్న నా? ఇదేరా బాబు … దెంగింది చాలు ఇక ఆపు అంది
నేను: ఇంకా ఫాస్ట్ గ ఊగాను కీర్తి : ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆఆహ్హ్హ్ … (అంటూఅరుస్తొంది )(మొత్తం రసాలు అన్ని పూకులో కారిపోయాయి …) తర్వాత ఒక ౩౦ మినిట్స్ ఎం మాట్లాడకుండా పడుకున్నాం .

తర్వాత …తర్వాత పార్ట్ లో … చెప్తాను ఎవరైనా ఆంటీ లకు నా తో సెక్స్ చేయాలి ఉంటె నాకు మెయిల్ చెయ్యండి . నేను హైదరాబాద్ , సూర్యాపేట లో ఎక్కువగా ఉంటాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఆంటీ లు Naku మెయిల్చెయ్యండి . నేను ప్రైవసీ మైంటైన్ చేస్తాను. నా మెయిల్ ఇది [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *